RELX MagicGo 4000 Disposable Vape

RELX MagicGo 4000 一次性电子烟

探索我们的一次性电子烟系列,包括 RELX MagicGo 4000(4000 口),尼古丁含量为 18mg/mL。符合新西兰的新规定。轻松满足您的渴望。

儿童锁:3 秒内按 5 次可锁定和解锁。10 分钟不活动后自动锁定。

筛选条件

尼古丁浓度
筛选条件
排序方式:
尼古丁浓度

7 件产品

薄荷 4000口 18 毫克/毫升薄荷 4000口 18 毫克/毫升
西瓜 4000口 18mg/mL西瓜 4000口 18mg/mL
促销价格$13.00
留兰香 4000口 18 毫克/毫升留兰香 4000口 18 毫克/毫升
葡萄 4000口 18 毫克/毫升葡萄 4000口 18 毫克/毫升
樱桃石榴 4000口 18 毫克/毫升樱桃石榴 4000口 18 毫克/毫升
朗姆烟草 4000口 18 毫克/毫升朗姆烟草 4000口 18 毫克/毫升
薄荷(绿色)4000口18毫克/毫升薄荷(绿色)4000口18毫克/毫升